Systemisch Werken

Onder het vakje Systemisch werken zou je dan kunnen zetten eronder: Yvonne is Organisatie -en Familie Opsteller en werkt voor het Bert Hellingerinstituut NL. Hier verzorgt zij workshops, opleidingen en systemische coaching.

Trainingen

Yvonne is reeds 25 jaar actief in het trainersvak. Zij verzorgt trainingen op het vlak van o.a. persoonlijke ontwikkeling, coachingsvaardigheden, omgaan met agressie en psychisch gestoord gedrag, teambuilding en communicatie, afstand en nabijheid. Yvonne is gecertificeerd trainer voor o.a. Coloured Glasses, Management Drives en Lifo.

Coaching

Yvonne heeft reeds vele mensen gecoached op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Coaching is altijd maatwerk en ook hier maakt ze gebruik van verschillende methoden.
Yvonne is aangesloten bij de landelijke Vereniging van Supervisie en Coaching.Over trainingworks

In 2004 richtte Yvonne Lonis het bureau trainingworks op. Trainingworks werkt in opdracht van andere trainingbureaus (onder andere in de zorg en voor het Ministerie van Justitie) en rechtstreeks in opdracht van bedrijven en instellingen. Voor grotere trajecten heeft trainingworks een netwerk van ervaren trainers, coaches en trainingsacteurs.

Sinds 1992 is Yvonne actief in het trainingsvak. Ervaring in de praktijk combineert ze met een grondige theoretische achtergrond. Ze studeerde Omgangskunde en Gezondheidskunde aan de Stichting Opleiding Leraren in Utrecht. Verder volgde zij de Practitioners Opleiding Neurolinguïstisch Programmeren en is zij gecertificeerd Management Drives en LIFO Trainer. Naast een ruime theoretische bagage beschikt Yvonne over de nodige ervaring uit de praktijk. Twee jaar werkte ze als inrichtingswerker in een Huis van Bewaring en zeven jaar als sociotherapeut in een tbs-instelling. Hierdoor heeft ze alle facetten van de dagelijkse praktijk en realiteit van instellingen en de hulpverlening kunnen verankeren in haar theoretisch kader.

Naast trainer en coach is Yvonne ook Organisatie -en Familie Opsteller en werkt zij voor het Bert Hellingerinstituut NL. Hier verzorgt zij workshops, opleidingen en systemische coaching.